Generelle
oplysninger

Adgang til og brug af AVA Hjemmesiden er underlagt følgende vilkår og betingelser samt regler, som der er gældende i Kongeriget Nederlandene.

Ophavsrettigheder

© AVAs ophavsrettigheder. Alle rettigheder forbeholdt. Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der relaterer til enhver form for tekstindhold, billeder, lyde, software og andet materiale, der findes på denne hjemmeside, udgør AVAs ejendom eller de blev indsat på hjemmesiden mod ejerens samtykke.

Du har ret til at besøge denne hjemmeside og reproducere dens indhold ved at udskrive og gemme indholdet på harddisk samt til at videregive indholdet til andre personer, dog skal det under alle omstændigheder finde sted til ikke-kommercielle formål, informationsformål eller personlige formål. Ingen kopier af hvilken som helst del af denne side kan sælges eller formidles med henblik på at opnå en kommerciel gevinst eller ændres og inkluderes i enhver form for andre oplæg, publikationer eller hjemmesider, hverken i fysisk eller elektronisk form, herunder lægges ud på andre hjemmesider. Der ydes ikke enhver form for anden ret eller licens.

Varemærker

Enhver form for varemærker vist på hjemmesiden tilhører AVA eller de benyttes som led i en licensaftale.

Tilgængelighed
af produkterne

Henvisninger til enhver form for produkter eller ydelser, der findes på hjemmesiden, udgør ikke et tilbud om salg eller levering af det givne produkt og de indebærer heller ikke, at det givne produkt eller den givne ydelse er tilgængelig i alle landene eller at navnet, beskrivelsen eller specifikationen af det givne produkt eller den givne ydelse vil være identisk med den, der findes på hjemmesiden. Nærmere oplysninger om det givne produkts/den givne ydelses tilgængelighed og egnethed eller kan fås ved at rette direkte henvendelse til AVA.

Personlige
oplysninger

Deler du dine personlige oplysninger, såsom f.eks. fornavn, efternavn og e-mailadresse med os via denne hjemmeside bliver oplysningerne omfattet af vores privatlivspolitik. Vi anbefaler at, at du gør dig nøje bekendt med denne privatlivspolitik før du giver os den slags oplysninger.

Indhold

Oplysninger på denne hjemmeside blev indsat i god tro, dog er de udelukkende af illustrativ karakter. De bør ikke bruges til enhver form for konkrete anvendelser og der ydes ikke nogen former for garantier for disses korrekthed og fuldstændighed.

Hverken AVA eller firmaets ledelse, medarbejdere eller agenter bærer ansvar for enhver form for tab, skader eller udgifter, der måtte hidrøre fra enhver form for adgang til eller brug af denne hjemmeside eller en hjemmeside, der måtte være forbundet hermed, herunder bl.a. tabt fortjeneste og indirekte skader, kollaterale skader eller følgeskader.

Vi forbeholder os retten til at indføre ændringer og rettelser på denne hjemmeside til enhver tid og uden varsel.