AVAs privatlivspolitik

Firmaet AVA bestræber sig på at beskytte dit privatliv og garanterer sikkerhed af dine personlige oplysninger. Nærværende Privatlivspolitik omhandler kategorier af personlige oplysninger, som vi indsamler og beskriver den måde, hvorpå de anvendes, videregives og sikres.

Hvad vedrører denne privatlivspolitik?

Denne Privatlivspolitik finder anvendelse på personlige oplysninger, som AVA indsamler i forbindelse med levering af de udbudte ydelser og opfyldelse af aftaler, der indgås med leverandørerne. Det omfatter oplysninger, der indsamles udenfor Internettet og via vores hjemmeside www.AVA.eu (‘AVA Hjemmeside’). Nærværende Privatlivspolitik udgør en del af Vilkår og betingelser for brug af AVA Hjemmesiden.

Nærværende Privatlivspolitik vedrører ikke praksis for så vidt gælder håndtering af oplysninger, der varetages af:
 • eksterne firmaer (herunder bl.a. deres hjemmesider, platforme og/eller apps), der ikke ejes af AVA eller som AVA ikke har kontrol over; eller
 • personer, der ikke er ansat af AVA og som ikke er underlagt AVAs ledelse.

Tredjeparter kan anvende deres egne privatlivspolitikker og vilkår og betingelser. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med indholdet heraf.

Dit samtykke

AVA vil ikke indsamle, bruge eller videregive dine oplysninger uden dit samtykke. I de fleste tilfælde vil vi spørge dig om et konkret samtykke, dog i visse situationer vil vi gå ud fra, at du har givet dit samtykke på grundlag af dine handlinger og adfærd. Når du bruger AVA Hjemmesiden afgiver du dit samtykke til, at AVA indsamler, bruger og videregiver dine personlige oplysninger i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitiks bestemmelser.

Vi kan bede dig om at afgive et yderligere samtykke, hvis det bliver nødvendigt at anvende dine personlige oplysninger til formål, som ikke blev nævnt i denne Privatlivspolitik. Det er ikke obligatorisk at afgive den slags samtykke, dog kan afvisning heraf medføre indskrænkning af muligheden for at benytte sig af visse optioner. I tilfælde af afgivelse af yderligere samtykke har det pågældende samtykkes vilkår forrang for Nærværende Privatlivspolitiks bestemmelser i tilfælde af en eventuel uoverensstemmelse. Afgiver du ikke dit samtykke til indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger på den måde, bedes du venligst undlade at bruge AVA Hjemmesiden og undlade at videregive den slags oplysninger til AVA på hvilken som helst måde.

Hvad for nogen oplysninger indsamler vi?

I denne Privatlivspolitik forstås der ved begrebet "personlige oplysninger" oplysninger eller dele af oplysninger, der gør det muligt at identificere dig som person. Normalt er det oplysninger såsom fornavn, efternavn, adresse, kaldenavn, profilbillede, e-mailadresse og telefonnummer. Dog kan det også være andre oplysninger såsom f.eks. IP-adresse.

Personlige oplysninger, som vi indsamler, kan stamme fra forskellige kilder:
 • De kan være oplyst direkte af dig;
 • De kan indsamles automatisk under brug af AVA Hjemmesiden;
 • De kan stamme fra andre kilder;
 • On-line reklame.

Hvordan bruger vi personlige oplysninger? Vi bruger personlige oplysninger til følgende formål:
 • For at videreudvikle vores produkter og give dig en bedre oplevelse ved brug af AVA Hjemmesiden.
 • For at kontakte dig vedrørende vores produkter og ydelser, der kan være relevante for dig – på betingelse af, at du har givet den slags samtykke eller tidligere har meddelt, at du er interesseret i det givne produkt eller den givne ydelse, dog relaterer sådan en kommunikation direkte til den pågældende meddelelse og den finder sted indenfor tidsrammer anført i relevant lovgivning,
 • For at kontakte dig vedrørende levering af vores produkter og ydelser,
 • For at levere de produkter og ydelser, som du har bestilt, til dig.

Indsamles personlige oplysninger til konkrete formål, opbevares de ikke længere, end det er nødvendigt for at kunne opnå det givne formål – undtagen situationer, hvor vi er nødt til at opbevare den slags oplysninger i forbindelse med en begrundet erhvervsmæssig interesse eller af juridiske årsager. Som led i beskyttelse af oplysningerne mod utilsigtet eller ondsindet sletning sletter vi ikke sikkerhedskopier fra vores servere eller nødsystemer samtidigt med sletning af den slags oplysninger – det finder først sted senere.

Hvem videregiver vi dine personlige oplysninger til?

I princippet videregiver vi ikke dine personlige oplysninger til nogen udenfor AVA. Dog kan vi videregive dine personlige oplysninger til betroede tredjeparter. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til:
 • Vores reklame-, markedsførings- og kampagnebureauer med henblik på analyse og forbedring af effektiviteten af vores salgsfremmende kampagner og reklamekampagner.
 • Til tredjeparter, der har brug for dine oplysninger med henblik på at levere produktet eller ydelsen til dig, f.eks. transportfirmaer, der transporterer det bestilte produkt;
 • Regeringens organer eller retshåndhævende myndigheder – i tilfælde, hvor offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig i forbindelse med en given, retslig procedure.
 • Tredjeparter, der gerne vil sende dig oplysninger om deres egne produkter og ydelser – på betingelse af, at vi har opnået dit samtykke til den slags handling;
 • Eksterne udbydere (f.eks. databehandling), der samarbejder med AVA;
 • Leverandører af værktøjer til internetanalyse, f.eks. Google.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til firmaer, organisationer eller personer udenfor AVA, hvis vi vurderer, at den slags offentliggørelse af oplysninger er nødvendig af juridiske årsager.

Hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til tredjeparter, bestræber vi os på at garantere oplysningernes sikkerhed og vi træffer samtlige, begrundede foranstaltninger med henblik på at beskytte oplysningerne mod misbrug. Derudover bruger vi oplysningerne udelukkende i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og relevant lovgivning vedrørende databeskyttelse.

AVA sælger ikke personlige oplysninger, medmindre dette er forbundet med fusion, konsolidering, change of control, omstrukturering eller realisering af hele vores virksomhed eller en del heraf.

Overførsel af dine personlige oplysninger
Vi kan overføre dine personlige oplysninger til servere udenfor dit bopælsland eller til tilknyttede selskaber eller andre, betroede tredjeparter, der har hjemsted i andre lande, så de kan behandle oplysningerne på vores vegne.

AVA Hjemmeside

Gør du brug af AVA Hjemmeside eller videregiver du dine personlige oplysninger til AVA afgiver du dit samtykke til behandling heraf i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitiks bestemmelser og relevant lovgivning vedrørende databeskyttelse.

Du skal være klar over, at der findes mange lande, der ikke garanterer samme juridisk beskyttelse af personlige oplysninger, som der er tale om i dit bopælsland. Foreligger dine personlige oplysninger i et andet land kan det være, at domstole, retshåndhævende myndigheder og nationale sikkerhedsmyndigheder, der skal overholde lovgivning, der er gældende i det givne land, har adgang hertil. Med forbehold for den slags lovlige anmodninger garanterer vi, at enhver, der behandler dine personlige oplysninger udenfor dit bopælsland er forpligtet til at træffe relevante foranstaltninger med henblik på at garantere oplysningernes sikkerhed og kan behandle oplysningerne udelukkende i overensstemmelse med AVAs anvisninger.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi træffer enhver form for begrundede forsigtighedsforanstaltninger med henblik på at sikre dine personlige oplysninger og vi forpligter alle tredjepater, der har adgang til dine personlige oplysninger eller behandler de pågældende oplysninger, til at gøre det samme. Adgang til dine personlige oplysninger er begrænset for at forhindre uautoriseret adgang, modifikationer eller misbrug og det gives udelukkende til vores medarbejdere og agenter i begrundede tilfælde.

Dine rettigheder for så vidt gælder privatliv og kontaktperson

Har du spørgsmål, bemærkninger eller tvivl i forhold til den måde, vi håndterer dine personlige oplysninger på, kan du rette henvendelse til os via linket KONTAKT OS på AVA Hjemmesiden. Nærværende Privatlivspolitik kan også findes samme sted.

Du kan kontakte os hvis:
 • Du ikke ønsker at modtage oplysninger fra os fremover;
 • Du ønsker at modtage en kopi af dine personlige oplysninger, som vi råder over;
 • Du ønsker at rette, opdatere eller slette dine personlige oplysninger, som der findes i vores base;
 • Du ønsker at anmelde enhver form for misbrug vedrørende dine personlige oplysninger.

For at hjælpe os med at reagere på din anmodning bedes du venligst oplyse dit fulde navn og sagens nærmere omstændigheder.

Ændringer i vores Privatlivspolitik

Fra tid til anden kan vi ændre ordlyden af nærværende Privatlivspolitik ved at indsætte en opdateret udgave af Privatlivspolitikken på AVA Hjemmeside. I tilfælde af indførelse af væsentlige ændringer vil du blive orienteret herom i god tid inden ændringen træder i kraft. Vi anbefaler at besøge hjemmesiden med jævne mellemrum, så du kan holde dig ajour med den måde, vi bruger dine personlige oplysninger på.