Algemene
informatie

De toegang tot en het gebruik van de AVA website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden die van kracht zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.

Auteursrecht

© Copyright AVA. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in elke inhoud, tekst, afbeeldingen, geluiden, programma's en andere materialen op deze site behoren toe aan AVA of werden geplaatst met toestemming van de eigenaar.

Je hebt het recht om deze website te bekijken en de inhoud ervan te reproduceren door deze te printen, op je harde schijf op te slaan of door te geven aan andere partijen, maar in alle gevallen dient dit alleen te gebeuren voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Geen enkele kopie van een deel van deze site mag worden verkocht of verspreid voor commercieel gewin of gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of website, in fysieke of elektronische vorm, met inbegrip van het plaatsen op andere websites. Er worden geen andere rechten of licenties verleend.

Handelsmerken

Alle handelsmerken op de website zijn eigendom van AVA of worden onder licentie gebruikt.

Beschikbaarheid
van producten

Verwijzingen naar producten of diensten op de site vormen geen verkoop- of leveringsaanbod voor een bepaald product of dienst, noch impliceren zij dat dit product of deze dienst in alle landen beschikbaar is, of dat de naam, beschrijving of technische kenmerken van een product of een dienst overeenkomen met die op de site. Voor nauwkeurige informatie over de beschikbaarheid en geschiktheid van een product of dienst, neem direct contact op met AVA.

Persoonsgegevens

Als je ons je persoonlijke informatie via deze website verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, vallen ze onder ons Privacybeleid. Wij raden je aan dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat je ons dergelijke informatie verstrekt.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw geplaatst, maar alleen ter illustratie. Het mag niet voor een specifiek doel worden gebruikt en er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid ervan.

Noch AVA, noch management, werknemers of agenten van het bedrijf zijn aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten voortvloeiend uit enige toegang tot of gebruik van deze site of een verwante site, met inbegrip van verlies van winst, of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor om deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en aan te passen.