AVA Privacybeleid

AVA doet al het mogelijke om je privacy te beschermen en de veiligheid van je persoonlijke gegevens te garanderen. Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt, doorgegeven en beschermd.

Waar gaat dit Privacybeleid over?

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens verzameld door AVA bij de uitvoering van de aangeboden diensten en overeenkomsten met leveranciers. Het gaat hier zowel om informatie die offline worden verzameld als informatie die we via onze website www.ava.eu of www.ava-cooling.com ("AVA website") verkrijgen. Dit Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden voor de AVA website.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatieverwerking door:
 • derden (waaronder o.a. hun websites, platforms en / of applicaties) die geen eigendom zijn van of niet onder zeggenschap staan van AVA, of
 • personen die niet tewerkgesteld zijn door AVA en niet onder management van AVA werken.

Derden kunnen hun eigen Privacybeleid en voorwaarden toepassen. Wij raden je aan om kennis te maken met de inhoud ervan.

Toestemming

AVA zal je persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of delen zonder je toestemming. In de meeste gevallen zullen we om specifieke toestemming vragen, terwijl we in sommige situaties zullen concluderen dat toestemming werd verleend op basis van uw acties en gedrag. Door gebruik te maken van de AVA website, stem je in met de verzameling, het gebruik en de overdracht van je persoonlijke gegevens aan AVA in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

We kunnen om aanvullende toestemming vragen als we je persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd. Je bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te geven. Het indienen van bezwaar kan echter het gebruik van bepaalde opties beperken. Indien aanvullende toestemming wordt verleend, zullen de voorwaarden van deze toestemming voorrang hebben op de bepalingen van het Privacybeleid in geval van mogelijke conflicten. Als je niet akkoord gaat met de verzameling, het gebruik en de overdracht van je persoonlijke gegevens op deze manier, vragen wij je vriendelijk om geen gebruik te maken van de AVA website en geen dergelijke informatie aan AVA op geen enkele manier te verstrekken.

Welke gegevens verzamelen we?

Voor de toepassing van dit Privacybeleid definiëren we "persoonsgegevens" als informatie of fragmenten van informatie die je identificatie mogelijk maken. Het gaat meestal om informatie zoals je naam, adres, bijnaam, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, of andere types gegevens zoals een IP-adres.

Persoonlijke informatie die wij verzamelen kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen.:
 • Ze kunnen direct door jou worden geleverd;
 • Ze kunnen automatisch worden verzameld bij het gebruik van de AVA website;
 • Zij kunnen uit andere bronnen afkomstig zijn;
 • Online reclame.

Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens? Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om onze producten te verbeteren en je ervaring te verbeteren met behulp van de AVA website.
 • Om contact met je op te nemen over onze producten en diensten die voor jou van belang kunnen zijn, onder voorbehoud van het verstrekken van een dergelijke toestemming of voorafgaande kennisgeving van interesse in een product of een dienst waarbij de communicatie rechtstreeks betrekking heeft op die bepaalde aanvraag en die plaatsvindt binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de desbetreffende voorschriften,
 • Om contact met je op te nemen over de levering van onze producten en diensten,
 • Om je te voorzien van bestelde producten en diensten.

Indien persoonsgegevens voor specifieke doeleinden worden verzameld, zullen zij niet langer worden opgeslagen dan nodig is om een specifiek doel te bereiken – behalve in situaties waarin het nodig is dergelijke gegevens op te slaan om legitieme economische belangen of om juridische redenen. Als onderdeel van het beschermen van informatie tegen onopzettelijke of kwaadwillige verwijdering, verwijderen we de kopie op onze back-ups of noodsystemen niet op hetzelfde moment- dit gebeurt later.

Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

In het algemeen delen we je persoonlijke informatie niet geen enkele persoon buiten AVA. Maar we kunnen je gegevens met vertrouwde derden delen. Wij kunnen je persoonlijke gegevens delen met:
 • Onze reclame -, marketing-en reclamebureaus om de effectiviteit van onze reclame-en reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren.
 • Derden die deze gegevens nodig hebben om een product of een dienst aan jou te leveren, zoals transportbedrijven die het bestelde product vervoeren;
 • Overheidsinstanties of openbare ordediensten - in een situatie waarin openbaarmaking van gegevens in het kader van een specifieke juridische procedure vereist is.
 • Aan derden die informatie aan jou willen verstrekken over je eigen producten en diensten, op voorwaarde dat je daarvoor toestemming geeft.;
 • Dienstverleners van derden (bv. gegevensverwerking) in samenwerking met AVA;
 • Aanbieders van tools voor webanalyse, zoals Google.

We kunnen je persoonlijke informatie ook delen met bedrijven, organisaties, of individuen buiten AVA als wij geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om juridische redenen.

Als we je persoonsgegevens overdragen aan een derde, zullen we alles in het werk stellen om de veiligheid ervan te waarborgen en alle redelijke maatregelen te nemen om ze te beschermen tegen misbruik, en we zullen het alleen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

AVA verkoopt geen persoonsgegevens tenzij het verband houdt met een fusie, consolidatie, verandering van zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van alle of een deel van ons bedrijf.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens
Overdragen aan servers buiten je land van verblijf of aan gelieerde bedrijven of andere vertrouwde derden die in andere landen gevestigd zijn, zodat zij deze persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken.

AVA Website

Door gebruik te maken van de AVA website of het verstrekken van je persoonsgegevens aan AVA, stem je in met de verwerking ervan in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je moet beseffen dat veel landen niet dezelfde wettelijke bescherming voor persoonsgegevens bieden als in je land van verblijf. Als je persoonsgegevens zich in een ander land bevinden, kunnen ze worden geraadpleegd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsinstanties, die zich moeten houden aan de wetten van dat land. Met dit in het achterhoofd en legitieme claims, garanderen wij dat elke entiteit die je informatie buiten je land van verblijf verwerkt, verplicht is om maatregelen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en dat het je gegevens alleen kan verwerken in overeenstemming met de instructies van de AVA.

De bescherming van je persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en verplichten alle derden die in contact komen met je persoonsgegevens of ze verwerken om op dezelfde manier te handelen. Toegang tot je persoonlijke gegevens is beperkt om de onbevoegde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en wordt alleen verstrekt aan onze medewerkers en agenten in gerechtvaardigde gevallen.

Je privacy rechten en contactpersonen

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over hoe wij omgaan met je persoonlijke informatie, kunt je contact met ons opnemen via de NEEM CONTACT MET ONS OP link op de AVA website, waar je dit Privacybeleid kan raadplegen.

Je kunt contact met ons opnemen als:
 • Je in de toekomst geen informatie van ons wil ontvangen;
 • Je een kopie van uw persoonlijke informatie die in ons bezit is wil;
 • Je je persoonlijke gegevens in onze database wil verbeteren, bijwerken of verwijderen?;
 • Je aangifte wil doen van misbruik van je persoonlijke gegevens.

Om ons te helpen op je verzoek te reageren, vermeld je volledige naam en gedetailleerde gegevens van het geval.

Wijzigingen in ons
Privacybeleid

Wij kunnen de inhoud van dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van het Privacybeleid op de AVA website te plaatsen. In het geval van substantiële wijzigingen zullen wij jou hiervan vooraf op de hoogte stellen. Wij raden je aan de site die je informatie verschaft over hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken regelmatig te bezoeken.