Polityka Prywatności AVA

Firma AVA dokłada starań w celu ochrony Twojej prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności omawia kategorie danych osobowych, które gromadzimy, a także opisuje sposób ich wykorzystania, przekazywania i zabezpieczenia.

Czego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez AVA w związku z realizacją oferowanych usług oraz umów zawieranych
z dostawcami. Obejmuje to informacje gromadzone poza Internetem oraz gromadzone poprzez naszą stronę internetową www.AVA.eu (‘Strona Internetowa AVA’). Niniejsza Polityka prywatności stanowi część regulaminu korzystania ze Strony Internetowej AVA.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy praktyk w zakresie postępowania z informacjami realizowanych przez:
 • firmy trzecie (w tym m.in. ich strony internetowe, platformy oraz/lub aplikacje), które nie należą do AVA lub AVA nie posiada nad nimi kontroli; bądź
 • osoby niezatrudnione przez AVA i niepodlegające kierownictwu AVA.

Strony trzecie mogą stosować własne polityki prywatności oraz regulaminy. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Twoja zgoda

AVA nie będzie gromadzić, wykorzystywać ani przekazywać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody. W większości przypadków będziemy pytać o konkretną zgodę, natomiast w niektórych sytuacjach będziemy wywnioskowywać fakt udzielenia zgody w oparciu o Twoje działania
i zachowanie. Korzystając ze Strony Internetowej AVA, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie twoich Twoich danych osobowych przez AVA zgodnie
z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Możemy poprosić o udzielenie dodatkowej zgody jeżeli zajdzie potrzeba wykorzystania Twoich danych osobowych do celów nieuwzględnionych w tej Polityce Prywatności. Nie ma przymusu udzielania takiej zgody, natomiast wyrażenie sprzeciwu może prowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z niektórych opcji. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody warunki tej zgody będą miały pierwszeństwo nad zapisami Polityki Prywatności w razie ewentualnej sprzeczności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie Twoich danych osobowych
w taki sposób, prosimy o niekorzystanie ze Strony Internetowej AVA i nieprzekazywanie AVA takich informacji w jakikolwiek sposób.

Jakie dane gromadzimy?

W kontekście niniejszej Polityki Prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje lub fragmenty informacji pozwalające na identyfikację Twojej osoby. Zazwyczaj są to informacje takie jak imię
i nazwisko, adres, pseudonim, zdjęcie profilowe, adres e-mail oraz numer telefonu, natomiast mogą być to również innego rodzaju dane, np. adres IP.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą pochodzić z różnych źródeł:
 • Mogą być podane bezpośrednio przez Ciebie;
 • Mogą być gromadzone automatycznie w trakcie korzystania ze Strony Internetowej AVA;
 • Mogą pochodzić z innych źródeł;
 • Reklama online.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe? Wykorzystujemy Twoje dane osobowe
w następujących celach:
 • Aby udoskonalać nasze produkty i polepszać twoje doświadczenie przy korzystaniu ze Strony Internetowej AVA.
 • Aby kontaktować się z Tobą w sprawie naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować – pod warunkiem udzielenia takiej zgody lub wcześniejszego zgłoszenia zainteresowania danym produktem lub usługą, przy czym taka komunikacja odnosi się bezpośrednio do tego zgłoszenia
  i jest prowadzona w ramach czasowych określonych przez odpowiednie przepisy,
 • Aby kontaktować się z Tobą w kwestii dostawy naszych produktów i usług,
 • Aby dostarczać Ci zamawiane produkty i usługi.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone dla konkretnych celów, nie będą one przechowywane przez czas dłuższy niż jest to konieczne do realizacji danego celu – z wyjątkiem sytuacji, gdzie musimy przechowywać takie dane w związku z uzasadnionym interesem gospodarczym lub ze względów prawnych. W ramach ochrony informacji przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem wraz
z usunięciem takich danych nie usuwamy jednocześnie kopii zapasowych z naszych serwerów lub systemów awaryjnych – następuje to w późniejszym czasie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Z zasady nie udostępniamy Twoich danych osobowych jakiejkolwiek osobie spoza AVA. Możemy jednak przekazywać twoje dane osobowym zaufanym stronom trzecim. Możemy przekazywać twoje dane osobowe:
 • Naszym agencjom reklamowym, marketingowym i promocyjnym w celu analizy i polepszenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych i reklamowych.
 • Stronom trzecim, które wymagają tych danych w celu dostarczenia Ci produktu lub usługi, np. firmom przewozowym transportującym zamówiony produkt;
 • Organom rządowym lub organom porządku publicznego – w sytuacji, gdy ujawnienie danych jest wymagane w związku z określonym postępowaniem prawnym.
 • Stronom trzecim, które pragną przesłać Ci informacje na temat własnych produktów i usług – pod warunkiem uzyskania od Ciebie zgody na takie działanie;
 • Zewnętrznym dostawcom usług (np. przetwarzanie danych) współpracującym z AVA;
 • Dostawcom narzędzi do analityki internetowej, np. Google.

Możemy także przekazywać twoje dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza AVA jeżeli uznamy, że takie ujawnienie informacji jest konieczne z przyczyn prawnych.

Jeżeli przekazujemy twoje dane osobowe stronie trzeciej, dokładamy wówczas wszelkich starań
w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony ich przed nadużyciem, a także wykorzystujemy wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

AVA nie sprzedaje danych osobowych, o ile nie jest to związane z fuzją, konsolidacją, zmianą kontroli, reorganizacją bądź upłynnieniem całości lub części naszej działalności.

Przenoszenie Twoich danych osobowych
Możemy przenieść Twoje dane osobowe na serwery znajdujące się poza Twoim krajem zamieszkania bądź spółkom powiązanym lub innym zaufanym stronom trzecim mającym siedzibę w innych krajach, aby mogły one przetwarzać te dane osobowe w naszym imieniu.

Strona Internetowa AVA

Korzystając ze Strony Internetowej AVA lub przekazując AVA swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Musisz mieć świadomość, że wiele państw nie zapewnia takiej samej ochrony prawnej w stosunku do danych osobowych, która występuje w Twoim kraju zamieszkania. Jeżeli twoje dane osobowe znajdują się w innym kraju, mogą mieć do nich dostęp sądy, służby porządku publicznego oraz organy bezpieczeństwa narodowego, które muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w tymże kraju. Z zastrzeżeniem tego rodzaju zgodnych z prawem wniosków, zapewniamy, że jakikolwiek podmiot przetwarzający Twoje informacje poza Twoim krajem zamieszkania jest zobowiązany do wdrożenia środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych i może przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami AVA.

Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zabezpieczenia twoich danych osobowych i zobowiązujemy wszystkie strony trzecie, które mają styczność z Twoimi danymi osobowymi bądź je przetwarzają, do postępowania w taki sam sposób. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony w celu uniemożliwienia niepowołanego dostępu, modyfikacji lub nadużyć, i jest udzielany wyłącznie naszym pracownikom i agentom w uzasadnionych przypadkach.

Twoje prawa w zakresie prywatności i osoby do kontaktu

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości co do sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami poprzez link SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI znajdujący się na Stronie Internetowej AVA, gdzie jest dostępna niniejsza Polityka Prywatności.

Możesz skontaktować się z nami jeżeli:
 • Nie chcesz otrzymywać od nas informacji w przyszłości;
 • Chcesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • Chcesz poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej bazie;
 • Chcesz zgłosić jakikolwiek nadużycia dotyczące Twoich danych osobowych.

Aby pomóc nam w podjęciu działań w odpowiedzi na Twoją prośbę, prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz szczegółów sprawy.

Zmiany w naszej
Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać treść niniejszej Polityki Prywatności poprzez zamieszczenie uaktualnionej wersji Polityki Prywatności na Stronie Internetowej AVA. W przypadku wprowadzania istotnych zmian poinformujemy Cię o nich odpowiednio wcześniej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej, co zapewni Ci aktualnie informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe.